Een link voor web-site Stopmetrokenvandaag.nl

Amerikaanse jongeren/Nederlandse jongeren : Dampen de e-sigaret in plaats van tabak roken
Het gebruik van e-sigaretten komt veel meer voor onder Amerikanen/Nederlanders onder de 30 jaar dan onder degenen die ouder zijn. Het  is bij deze jonge mensen net zo gewoon als het gebruik van conventionele sigaretten.

Omdat jonge mensen de afgelopen jaren veel minder vaak zullen roken, is het mogelijk dat de e-sigaret  functioneert als een vervanging, wat positieve gezondheidsimplicaties kan hebben. 
Van alle volwassen Amerikanen zegt 9% dat ze regelmatig of soms dampen (e-sigaret gebruiken). Maar het percentage is 20% bij 18 tot 29 jarigen en  8% bij 30 tot 64 jarigen en minder dan 0,5% mensen van 65 jaar en ouder. Van de 18- tot 29-jarigen rookt 16% sigaretten, waarvan 11% regelmatig en 5% af en toe.

De huidige resultaten zijn gebaseerd op een Gallup  onderzoek  waarin Amerikanen werd gevraagd naar hun e-sigaret gebruik en andere soorten roken.

De langetermijn trend laat zien dat het gebruik van conventionele sigaretten door jongeren in de afgelopen twintig jaar sterk is afgenomen. In het begin van de jaren 2000 meldde ongeveer een derde van de 18- tot 29-jarigen dat ze de afgelopen week sigaretten hadden gerookt, het grootste deel van welke leeftijd dan ook. Maar vandaag is dat percentage gehalveerd en roken onder 18- tot 29-jarigen is nu lager dan onder die van 30 tot 64 – een opmerkelijke verschuiving in leeftijdskarakteristieken van rokers.

Zo is de 20% jonge mensen die dampen nu gelijk aan het gebruik van conventionele sigaretten door deze leeftijdsgroep. Het is mogelijk dat een van de oorzaken van de daling van het roken van sigaretten bij jongeren de ontwikkeling van dampen is als een nieuwe nicotine toedieningsmethode.

Rokers gebruiken vaker e-sigaretten dan niet-rokers
Vlag VSDe gegevens laten een sterke relatie zien tussen het roken van conventionele sigaretten en dampen onder alle volwassenen.

Deze huidige gegevens tonen een significante overlap in de twee rookgedragingen: mensen die conventionele sigaretten roken, zijn veruit de meest waarschijnlijke dampers. En dampen is vooral populair geworden onder jonge mensen, waarbij het aantal sigaretten rokers sterk is gedaald. Het lijkt er op dat mogelijk de komst van elektronische sigaretten per saldo een algemeen positief effect kan hebben op de gezondheid van de Amerikaanse bevolking.

Onderzoekers op het gebied van de volksgezondheid geven vaak de voorkeur  dat Amerikanen, met name jongeren, helemaal geen nicotine gebruiken, vanwege het verslavende karakter ervan.  Maar zoals roken-expert dr. Kenneth Warner van de School of Public Health van de University of Michigan zei: “Persoonlijk geloof ik op basis van mijn onderzoek dat e-sigaretten beter zijn en minder schadelijk voor de gezondheid van de bevolking. En omdat uit onderzoek blijkt dat e-sigaret gebruik tenminste  een deel van de rokers helpt te stoppen met roken. “

CBD-Natuurproducten-Roermond 

e-Sigaret Roermond Center

 

31-01-2019

Studie: E-sigaretten 2x effectiever dan nicotinepleisters/nicotine kauwgum om rokers te helpen stoppen!

E-sigaretten zijn bijna twee keer zo effectief in het stoppen van rokers dan nicotine-vervangende therapieën zoals zuigtabletten en pleisters, volgens een nieuwe studie. E-sigaretten zijn een belangrijk hulpmiddel zijn om te roken te laten afnemen en gezondheidsrisico´s te verlagen.

Onderzoek van het National Institute for Health Research en Cancer Research UK

Peter Hajek, een psycholoog aan de Queen Mary University van Londen, gaf leiding aan dit onderzoek. De studie is online gepubliceerd op 30 januari 2019 door het New England Journal of Medicine. Peter Hajek : “Deze studie is de eerste gerandomiseerde studie om de effectiviteit van moderne e-sigaretten versus nicotine-vervangende producten te testen. Deze studie werd gefinancierd door het National Institute for Health Research en Cancer Research UK.

886 deelnemers wilden stoppen met roken

In totaal waren er 886 deelnemers die wilden stoppen met roken. Naast het gebruik van een nicotine vervangend hulpmiddel (e-sigaret of ander nicotine hulpmiddel) werden de deelnemers begeleidt in het stoppen met roken.

De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een van de twee groepen. Eén groep kreeg nicotinevervangingstherapie (NRT) – meestal combinaties van nicotinepleisters met een korter werkend middel, zoals nicotinekauwgom, inhalator of mondspray. De andere groep kreeg een navulbare e-sigaret met een of twee flessen damp-vloeistof en de deelnemers leerden hoe ze het apparaat moesten gebruiken. Ze werden vervolgens aangemoedigd om meer voorraden van hun keuze te kopen, met nicotinesterktes en smaakstoffen die het beste bij hun paste. Beide groepen kregen ook wekelijks persoonlijke ondersteuning gedurende ten minste de eerste vier weken van het onderzoek.

18 procent van de e-sigaret gebruikers was na een jaar rookvrij

De onderzoekers ontdekten dat na 1 jaar 18 procent van de gebruikers van e-sigaretten na een jaar rookvrij was, vergeleken met 9,9 procent van degenen in de andere nicotinevervangers groep.

Wanneer zware rokers proberen te stoppen, voelen ze zich vaak een tijdje ellendig, worstelen ze met drang tot roken, prikkelbaarheid en een slecht humeur. De groep die e-sigaretten gebruikte, ervoer minder van deze symptomen dan de groep die nicotinevervangers gebruikte. Ze vonden e-sigaretten ook nuttiger en bevredigender, hoewel ze e-sigaretten of nicotinevervangers niet zo bevredigend vonden als sigaretten.

Ook voordelen voor rokers die niet slaagden te stoppen

Onder rokers die er niet in slaagden te stoppen, waren er in beide studiegroepen sommigen die hun rookinname met ten minste 50% verminderden, maar er waren beduidend meer van hen in de e-sigaret groep (13% versus 7%).

Gezondheidsrisico’s roken voornamelijk afkomstig van verbranden van tabak.

Ex-rokers blijven soms lange tijd nicotine gebruiken na het stoppen met tabak roken. Dit heeft niet de zeer negatieve effecten voor de gezondheid die tabakssigaretten hebben. De gezondheidsrisico’s van roken zijn voornamelijk afkomstig van verbrandingsproducten die vrijkomen bij het verbranden van tabak.

Artsen? In Nederland loopt de medici achter in Europa

Al jarenlang hebben artsen terughoudend om e-sigaretten aan te bevelen voor stoppen met roken vanwege een gebrek aan gegevens uit klinisch onderzoek, zei Hajek. “Dit zal nu waarschijnlijk veranderen,” voegde hij eraan toe in een verklaring. Dit laatste geldt voor het Verenigd Koninkrijk. Daar is de E-sigaret vanuit de officiële gezondheidszorg en overheid een geaccepteerd rook-stopmiddel. Hier in Nederland wordt de overvloed aan wetenschappelijke studies die de effectiviteit van E-sigaret aantonen door officiële instanties genegeerd!!

 • Studie : E-sigaretten versus nicotinepleisters bij rokers die chirurgische ingreep moeten ondergaan
 • Het onderzoek

  Dit betreft een onderzoek bij rokers die een chirurgische ingreep moeten ondergaan. Daarvoor is het belangrijk dat zij stoppen met roken. Omdat roken complicaties bij een ingreep verhoogt.  In dat kader werden E-sigaretten en nicotinepleisters vergeleken als hulpmiddelen bij het stoppen met roken.

  De onderzoekers hebben geprobeerd de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van e-sigaretten te bepalen, in vergelijking met nicotinepleisters, voor perioperatieve* stoppen met roken bij veteranen.

  (*Perioperatieve zorg omvat de preoperatieve zorg en risico-inschatting van patiënten, de zorg tijdens de operatie en de nazorg.)

  Methoden

  Zowel de nicotinepleistergroep als de e-sigaretgroep kregen gratis levering van hulpmiddelen gedurende 6 weken, waarbij de dosis door de tijd heen afnam. Alle patiënten kregen een korte begeleiding, een brochure over perioperatieve stoppen met roken en doorverwijzing naar de “California Smokers Helpline”.

  Als uitkomst werd genomen dat de roker gestopt was met roken op de dag van de operatie, wat werd bevestigd door meten van uitgeademde koolmonoxide. Andere uitkomsten waren rookgewoonten, longfunctie, bijwerkingen en tevredenheid over de producten op de dag van de operatie en na 8 weken follow-up.

  Resultaten

  De schrijfster van dit artikel is geen arts.  Onderstaande resultaten zijn rechtstreeks overgenomen uit het onderzoek.  Voor wat meer begrip verwijs ik naar dit artikel : Uitleg spirometrie ESW FVC en ESW/FVC

  Resultaten: Het stoppen met roken op de dag van de operatie wat met een uitgeademde koolmonoxide meting gecontroleerd werd, was vergelijkbaar in beide groepen. Wat de longfunctie betreft : verandering in geforceerd expiratoir volume in één seconde (FEV1) was 592 ml groter in de e-sigaret-groep (95% CI [153-1,031] ml, p = 0,01) en verandering in geforceerd expiratoir volume in één seconde tot geforceerde vitale capaciteitsverhouding (FEV1 / FVC-verhouding) was 40,1% groter in de e-sigaretgroep (95% BI [18,2% -78,4%], p = 0,04). De tevredenheid over het product was in beide groepen vergelijkbaar.

  Conclusie

  De onderzoekers vinden E-sigaretten een haalbaar hulpmiddel voor perioperatieve stoppen met roken bij veteranen. Het is vergelijkbaar met nicotinepleister. De Spirometrie longmetingen lijken 8-weken na het starten van het gebruik e-sigaretten te zijn verbeterd in vergelijking met nicotinepleisters. Een verklaring hiervoor kan zijn dat in de E-sigaretten groep de vermindering van het roken groter was, en  mogelijk als gevolg van een slechtere basislijn spirometrie.
  De onderzoekers vinden een vervolgonderzoek belangrijk om te bepalen of deze resultaten kunnen worden gedupliceerd.

  Nawoord schrijver artikel Stoprokenvandaag

  Wat ik als schrijver van dit artikel indirect uit deze conclusies haal, is dat de e-sigaretgebruikers blijkbaar effectiever gestopt waren met roken, vergeleken met de mensen in de nicototinepleister groep. Blijkbaar heeft men niet onderzocht op welke wijze. Misschien dat meer e-sigaret gebruikers vanaf dag 1 dat zij hun hulpmiddel kregen de tabakssigaret konden laten liggen. Zodat de longen een langere herstelperiode kregen. Een dat mensen met nicotinepleisters daar langer over deden.

  Verder zouden goede nicotine-experts eens met de onderzoekers moeten gaan praten die een vervolgonderzoek hierover  doen. Er is (hoogstwaarschijnlijk) geen enkele reden om de dosis van de aangeleverde hulpmiddelen te verlagen. Dat verhoogt alleen de kans dat de rookstoppoging mislukt, en doet in principe niets voor de gezondheid van de deelnemers.  Nicotine in consumptiehoeveelheden is niet ziekmakend, en er is geen reden om de dosis (snel) te verlagen.

  Cardiologen: gevaar komt niet door nicotine maar door rook

  Dat het gevaar niet door nicotine komt, daarvan zijn sommige cardiologen zich wel bewust  zoals blijkt uit dit citaat van Dr Kevin Wool, een cardioloog die vergelijkbaar onderzoek met alleen nicotinepleisters gedaan heeft :
  “We know that much of the risk from smoking doesn’t come from the nicotine itself, but other byproducts that come from the burning end of a cigarette,” said Dr Kevin Woolf, a cardiologist who has researched the effects of nicotine replacement therapy on heart patients upon their hospital discharge.”
  Of zoals je kunt lezen wat cardioloog Farsalinos hierover zegt in dit artikel :Cardioloog Dr. K. Farsalinos: nicotine heeft weinig effect op hart- en vaatziekten

  Het onderzoek zelf :

  Lee SM, Tenney R, Wallace AW, Arjomandi M. (2018) E-cigarettes versus nicotine patches for perioperative smoking cessation: a pilot randomized trial. PeerJ 6:e5609https://doi.org/10.7717/peerj.5609

   

 • Studie: Cardiovasculaire veiligheid van Varenicline, Bupropion en nicotinepleister bij rokers
 • Bij deze studie werd de cardiovasculaire veiligheid van Varenicline, Bupropion en nicotinepleister bij rokers onderzocht.

  Dit onderzoek is gepubliceerd in het JAMA Internal Medicine Journal van de American Medical Association:  “Cardiovascular Safety of Varenicline, Bupropion, and Nicotine Patch in Smokers – A Randomized Clinical Trial“.

  Wereldwijd werden de gegevens voor dit onderzoek verzameld in 140 rookstop centra, waarbij  de gegevens van 8058 mensen onderzocht werden. Men wilde weten of stoppen met roken producten een gevaar op kunnen leveren voor hart en bloedvaten.  Men keek tijdens het onderzoek naar het voorkomen van hartinfarct, beroerte en eventueel overlijden hierdoor, maar ook naar andere hart- en vaatziekten waarvoor behandeling nodig was.

  Conclusie: Men vond geen aanwijzingen dat gebruik van de rookstopmiddelen Varenicline, Bupropion en nicotinepleister de kans op ernstige cardiovasculaire bijwerkingen verhoogde tijdens of na de behandeling.

  Voor nicotine bevattende hulpmiddelen bevestigen ook andere onderzoeken de uitkomst van dit onderzoek. Lees hiervoor het artikel: Cardioloog: Nicotine heeft weinig effect op hart- en vaatziekten

 •  
 • Nicotine verslaving vermindert als rokers overstappen naar e-sigaret
 • Dit onderzoek is uitgevoerd door de Central Queensland University, in Australië. Deze studie onderzocht kenmerken van nicotine afhankelijkheid en consumptie bij e-sigaret gebruikers (dampers) die voorheen sigaretten rookten. Elektronisch sigaret gebruik kan concurreren met of een substituut zijn voor tabak roken.

  Er werden 436  e-sigaret gebruikers benaderd, afkomstig uit verschillende internet discussiefora  (80% mannelijke); 95% daarvan had voorheen tabak gerookt, maar was gestopt na de overstap naar de e-sigaret.

  Deze deelnemers hebben een Fagerström Test voor Nicotine Afhankelijkheid (FTND-R) afgerond, evenals een versie die is aangepast aan de huidige e-sigaret gebruik (FTND-V), ook werd hun consumptie gemeten.

  E-sigaret gebruik wordt door andere factoren gemotiveerd als tabak roken

  De nicotine-afhankelijkheid lijkt duidelijk te verminderen wanneer rokers overgestapt zijn naar het dampen (=e-sigaret gebruik). Er wordt geen verband meer waargenomen in de relatie tussen consumptie en de afhankelijkheid bij het dampen.

  Oudere en vrouwelijke dampers hebben meer de neiging om te dampen met een laag batterijvermogen, en met hogere nicotine-concentratie. Over het algemeen bleek de nicotineconcentratie in de loop der tijden te verhogen, hoewel dit effect bijgesteld werd door de intenties van gebruikers om hun inname te verminderen.

  Indicatoren van rookverslaving lijken wat betreft consumptie, niet van toepassing op elektrische sigaret gebruik. De redenen om e-sigaretten te gebruiken lijkt minder gedomineerd te worden door het leveren van nicotine.

  Niettemin werd er een zwak verband gevonden tussen de nicotineconcentratie van dampvloestof met de afhankelijkheid onder e-sigaretgebruikers .  Maar dampers zijn een heterogene groep wat betreft consumptiestijl.  Waarbij hoog batterijvermogen van de e-sigaret, met  lagere nicotine e-sigaretgebruik vaker voorkomt bij jongere mannen.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28780356

 •  
 • Nicotine heeft een beschermend effect op nieren en bloedvaten
 • Onderzoek van UMCG-promovendus Pramod Kumar Agarwal.  Agarwal bracht de gevaren van roken en alcohol na niertransplantatie nader in kaart. Hij behandelt meer factoren, maar hier citeer ik alleen zaken die nicotine betreffen.

  Agarwal stelt vast dat na een niertransplantatie de nierfunctie van rokers sneller afneemt dan die van niet-rokers en ex-rokers.  Terwijl roken schadelijk is voor de nieren, lijkt nicotine juist een beschermend effect op deze organen te hebben.

  Uit eerdere studies bleek al dat nicotine een remmende werking heeft op ontstekingen. Uit het onderzoek van Agarwal blijkt dat chronische nicotinebehandeling nierfalen in een diermodel vermindert. Wellicht zijn middelen die worden gebruikt om te stoppen met roken dus ook geschikt ter bescherming van de nieren.

  De nicotine werkte ook bloeddruk verlagend.

  Samenvatting van het onderzoek:
  http://loop.frontiersin.org/publications/22218593

  Het onderzoek zelf:
  http://www.rug.nl/research/portal/files/14517137/Thesis_Agarwal.pdf

  Uit de database van de Rijks Universiteit Groningen :
  rug.nl/research/smoking-nicotine-and-the-kidney

 • Onderzoek: bloeddruk verlaagt na overstap roken naar e-sigaret
 • De studie concludeert dat regelmatig e-sigaret gebruik rokers met arteriële hypertensie (=voortdurende hoge bloeddruk)  kan helpen deze te verlagen of door zich te onthouden van het roken van sigaretten, met slechts triviale post-stopzetting gewichtstoename. Dit resulteerde in verbetering van de systolische en diastolische bloeddruk en een betere gecontroleerde bloeddruk.

  Dit betekent tegelijkertijd dat nicotine dus niet de bloeddruk verhogende werking heeft wat men vroeger dacht. Maar dat bij roken de tabaksrook daar voor verantwoordelijk is.

  De bloeddruk wordt weergegeven in boven- en onderdruk op de volgende manier: bovendruk/onderdruk mmHg. Bij arteriële hypertensie is de bloeddruk voortdurend te hoog. Te hoog betekent een druk hoger dan 140/90 mmHg. Hypertensie is een risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten.

  EC = elektrische sigaret

  EC = elektrische sigaret

 • De systolische druk of bovendruk is de maximale druk die wordt opgebouwd in de aorta of hoofdlichaamsslagader bij het samentrekken van de linker hartkamer.
 • De diastolische druk of onderdruk is het minimum van de druk die optreedt tussen twee samentrekkingen van het hart in, als de linker hartkamer zich weer met bloed vult.
 • Het onderzoek is te vinden op de US National Library of Medicine National Institutes of Health :

  Blood Pressure Control in Smokers with Arterial Hypertension Who Switched to Electronic Cigarettes.

  The study concludes that regular ECs use may aid smokers with arterial hypertension reduce or abstain from cigarette smoking, with only trivial post-cessation weight gain. This resulted in improvements in systolic and diastolic blood pressure as well as better blood pressure control.
   

  Uitgebreide beschrijving van het onderzoek

  Een ander onderzoek heeft vergelijkbare uitkomsten

  Het betreft dit onderzoek:

  Effect of continuous smoking reduction and abstinence on blood pressure and heart rate in smokers switching to electronic cigarettes.

  De conclusies van dit 12 maanden durende onderzoek waren :
  Rokers die minderen of stoppen met roken door over te schakelen op e-sigaretten kunnen hun systolische bloeddruk op lange termijn te verlagen en deze vermindering blijkt bij rokers met verhoogde bloeddruk. Deze studie draagt ​​bij aan het bewijs dat het stoppen met roken met het gebruik van e-sigaretten niet leidt tot hogere bloeddruk waarden, en dit werd waargenomen zowel bij regelmatig als niet regelmatig e-sigaret gebruik.

  In simpel Nederlands komt het hier op neer

 • Wanneer je een gezonde bloeddruk hebt, verandert er niets.
 • Wanneer je blijvend last hebt van te hoge bloeddruk en je bent roker, kun je jouw bloeddruk verlagen door over te stappen op e-sigaret gebruik, of door op andere wijze te stoppen met roken.
 • Video: lezing

  Riccardo Polosa van de Universiteit van Catania spreekt tijdens het “Global Forum on Nicotine 2016″, over “E-sigaretten, gezondheid, huidige gegevens en toekomstige gebieden van exploratie”. Hierbij vertelt hij ook over de uitkomsten bij onderzoek naar bloeddruk en e-sigaretten.

   

  Nicotine pleisters, kauwgum en ander nicotine stopmiddelen zijn veilig

  Nicotine bevattende rookstopmiddelen als nicotine pleisters, nicote kauwgum zijn veilig verklaard.  En is (in ieder geval in de UK) zelfs goedgekeurd voor gebruik op lange termijn door rokers (waaronder die met hart- en vaatziekten). In de UK valt de e-sigaret ook onder de nicotine rookstopmiddelen bij de officiële gezondheidsinstanties. Deze informatie is afkomstig van Prof. Linda Bauld, Professor of Health Policy at the University of Stirling. Prof. Linda Bauld werkt ook voor het Britse kankeronderzoek centrum.
  Deze informatie is zeer betrouwbaar. Daar in de UK al jarenlang enorm uitgebreid onderzoek naar het effect van roken, rookstopmiddelen waaronder elektrische sigaretten, wordt gedaan.  Waarbij men allerlei aspecten in deze uitgebreide onderzoeken worden meegenomen.

  ====

  Niet over bloeddruk, maar wel over het bloedvatstelsel gaat dit stuk :
  anti-tobacco-researcher-cardiovascular

 •  
 • Onderzoek nicotine opname door de huid
 • In een nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Regulatory Toxicology and Pharmacology is gekeken naar de opname door de huid van nicotine in dampvloestof. [Transdermal nicotine absorption handling e-cigarette refill liquids]. [Transdermale toediening = toediening van (genees)middelen via de huid]. Dit is goed nieuws, omdat dit de eerste studie is die met behulp van echte dampvloeistof gedaan wordt.

  De test werd uitgevoerd met behulp Franz diffusiecellen, die een monster van menselijke huid bevatten.

  Er zijn verschillende factoren die de snelheid bepalen waarmee chemicaliën doordringen in de  menselijke huid, waaronder het hebben van wonden, plaats op het lichaam, leeftijd en geslacht (Ness, 1994). Al deze factoren kunnen niet allemaal mee  worden genomen in een model vanwege de complexiteit die dan zou ontstaan. Een eenvoudig model, waardoor het mogelijk de doorlaatbaarheid van de huid voor  chemicaliën te bepalen, is de Franz diffusie cel. Die geeft een goede benadering van de huid permeatiesnelheden (doorlaatbaarheid) van verschillende stoffen in verschillende membranen.

  franz-diffusion-cell

  Franz diffusiecellen: met behulp van in vitro experimenten is het mogelijk de in vivosituatie na te bootsen door gebruik te maken van zogenoemde diffusiecellen. Deze cellen bestaan uit een donor en een receptor compartiment waartussen een stukje huid wordt geklemd. De te onderzoeken stof wordt op de huid gedoseerd waarna op verschillende tijdstippen wordt bepaald hoeveel stof door de huid is gepenetreerd naar de onderliggende receptor vloeistof. Deze receptor vloeistof is te vergelijken met de bloedbaan in vivo. Op deze manier is de in vitro permeatie (doorlaatbaarheid) van verschillende stoffen relatief eenvoudig te bepalen.

  De bodem van de cel bevat een “receptor-stof”. Deze was gevuld met een vloeistof, die  chemisch vergelijkbaar is met menselijk bloed.  Deze cel werd verwarmd tot 32 ° C om menselijke huidtemperatuur na te bootsen en werd continu geroerd. Monsters werden geëxtraheerd na 1, 2, 3, 4, 8, 16 en 24 uur. De top van de Franz cel wordt voorzien van een ‘donor-stof’, en was gevuld met 8 mg/g nicotine sterkte dampvloeistof. Lege cellen werden ook gebruikt om de metingen te bevestigen.

  Wat bleek? Het duurde 2 uur voor nicotine  om door de huid te dringen

  Het duurde 2 uur voor nicotine  om door de huid te dringen, en met een gemiddelde snelheid van 4,82 (± 1,05) ug/cm2/uur (microgram per kubieke centimeter van de blootgestelde huid, per uur), of in milligram zijn uitgedrukt tot 0.00482mg/cm2/uur. De  menselijke palm is tussen 90 en 100 cm2 groot, zodat verontreiniging van dit gebied  (uitgaande 100cm2 gebied) zou 0.482mg/uur zijn.

  Andere zaken die van belang zijn

  De studie meldde de gemiddelde snelheid en de vertragingstijd van absorptie. Echter vertraging wordt gewoonlijk beschouwd als de tijd die absorptie nodig heeft om een  stabiele toestand te bereiken. De onderzoekers namen waar dat “de absorptie van nicotine geleidelijk steeg vanaf het vierde uur, en dat de stabiele toestand nog niet was  bereikt aan het einde experiment na 24 uur.

  Wat vertelt dit?

  Het is onwaarschijnlijk dat blootstellen aan dampvloeistof met 8 mg nicotine per ml kan leiden tot ernstige toxiciteit

  Een dodelijke dosis nicotine voor een volwassene bedraagt meer dan 0,5 g. Daarom  is het zeer onwaarschijnlijk dat (per ongeluk) blootstellen aan dampvloeistof met 8 mg nicotine per ml kan leiden tot ernstige toxiciteit.

  Gezien het lagere lichaamsgewicht en mogelijk hogere gevoeligheid, is het beste om  dampvloeistof buiten het bereik van kinderen te houden, ook al lijkt het risico niet extreem hoog. Flesjes met kindveilige afsluiting zijn verplicht in Nederland.

  Wat vertelt dit onderzoek niet:

  Wat er gebeurt wanneer je gemorste dampvloeistof direct wegveegt of wegspoelt.

  Omdat de studie alleen één bepaalde nicotine concentratie gebruikt heeft, kan het niet laten zien hoe de snelheid van absorptie verandert bij toenemen van de concentratie.

  Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de absorptie van nicotine door de huid niet lineair toeneemt met de concentratie en een hoog nicotinegehalte (meer dan 50%) daadwerkelijk de absorptie laat afnemen. Maar bij de betrekkelijk lage concentraties die gebruikt worden bij dampvloeistoffen zou je verwachten dat de absorptie toeneemt bij verhoging van de concentratie. Dit onderzoek herhalen met verschillende nicotinegehalte zou dit kunnen bevestigen.  Toch is het onwaarschijnlijk dat er veel risico voor volwassenen is bij andere gehaltes nicotine die in de praktijk gebruikt worden bij elektrische sigaretten,

  Alle Franz diffusiecellen werden voor een tijdsduur van 24 uur blootgesteld aan nicotine. Dit simuleert niet het effect van nicotine oplossingen op de huid morsen en vervolgens direct afvegen of afwassen. Terwijl afvegen of afwassen iets is wat je normaal gesproken doet wanneer je dampvloeistof morst.

  Dit geeft ook aan dat als de lekkage van nicotine op de huid wordt weggenomen (wegvegen of afwassen), dan zal de absorptiesnelheid/overdracht naar bloed langzamer zijn dan het gemiddelde in deze studie. Echter (zoals in het vorige onderzoek reeds genoemd) werkt de huid als een buffer voor nicotine. Er kan meer worden geabsorbeerd in de huid, wat daarna langzamer in het lichaam zal worden afgegeven.

  Slordige beschrijving

  Lezers van het onderzoek gaven als kritiek dat er slordig omgesprongen is met de weergave van het nicotinegehalte. Verwarrend kan zijn dat het nicotinegehalte standaard bij dampvloeistof uitgedrukt wordt in mg per ml. Maar in het onderzoek gebruikt men 8 mg per gram.  Nu is bij dampvloeistof het verschil in gehalte van nicotine klein tussen 8mg/ml of 8mg/g. Dit komt doordat dampvloeistof maar een klein beedje hogere dichtheid heeft dan water.

  Maar het nicotinepercentage werd ook foutief als 8% weergegeven, terwijl dit eigenlijk 0,8% is. Alle berekeningen werden uitgevoerd w/w eenheden, zodat deze fouten blijkbaar niet de resultaten hebben beïnvloed.

  ww-percentage

 •  
 • Elektrische sigaretten geven geen giftige metalen – studie
 • Er komen wel minimale hoeveel metalen vrij bij E-sigaret gebruik, maar die hoeveelheid is dusdanig miniem dat er geen veiligheidsgrenzen overschreden worden bij consumptief gebruik door mensen.
  Dat is de uitkomst van een onderzoek uitgevoerd door de bekende artsen en onderzoekers Konstantinos Farsalinos en Brad Rodu.

  K. farsalinos, onderzoeker geeft een lezing

  ‘Uit de analyse bleek dat bij normaal gebruik de dosis metalen ingeademd met apparaten van de tweede generatie lager was dan de dagelijkse veiligheidslimieten voor alle metalen’

  De veiligheidslimieten hiervoor zijn vastgesteld door het Agency for Toxic Substances Disease Registry (ATSDR) en het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA).

  In deze analyse gebruikte Dr. Farsalinos gegevens van een eerdere studie van Olmedo met tanktype E-sigaretten.

  Er waren zorgen ontstaan over geïnhaleerde metalen, aangezien sommige metalen boven een bepaalde dosis toxisch zijn voor het lichaam. Sommige studies hebben in het verleden echter onjuiste beoordelingsmethoden gebruikt en het risico is overdreven.

  De Olmedo studie heeft totaal verkeerde methodologie gebruikt

  De auteurs van de Olmedo-studie hadden beweerd dat de metalen op onveilige niveaus vrijkwamen. Dr. Farsalinos legde echter uit dat het onderzoek de verkeerde methodologie gebruikte voor het berekenen van risico’s: ‘De auteurs verwarren zichzelf en anderen door de veiligheidslimieten voor het milieu te gebruiken in verband met blootstelling aan elke enkele ademhaling, en deze toe te passen op E-sigaret gebruik. Mensen nemen echter meer dan 17.000 (duizend) ademhalingen per dag, maar slechts 400-600 teugen per dag uit een e-sigaret ‘

  Resultaten huidige studie zijn vergelijkbaar met eerdere studie

  De resultaten van deze studie zijn vergelijkbaar met een onderzoek van Dr. Farsalinos uit 2015. Daarin werd het risico op metaaldeeltjes beoordeeld die vrijkwamen in twee studies van de eerste generatie verdampers. Uit die analyse bleek dat “de totale metaalemissies zeer laag waren en onder de veiligheidslimieten voor inhalatiemedicatie en beroepsgrenswaarden lagen”.

  De dosis bepaalt of iets giftig is

  Of een chemische stof aanwezig is ergens geeft weinig informatie zonder een risicobeoordeling. Sporen van metalen zijn overal in de omgeving aanwezig, ook in de lucht, water, voedsel, voedingssupplementen, farmaceutische producten, zelfs in nicotinevervangers, en zijn van geen belang.

  Al met al heeft het gebruiken van een E-sigaret een laag risico, en het is heel veel veiliger dan roken.

  Deze studie kun je hier lezen :
  Metal emissions from e-cigarettes: a risk assessment analysis of a recently-published study

 •  
 • Gebruik e-sigaretten geeft meer pogingen en succesvol stoppen met roken
 • Dat is de conclusie die onderzoekers trekken na het bestuderen van twee bevolkingsonderzoeken gedaan in de VS (Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine).

  Het onderzoek

  Er werden pogingen tot stoppen met roken bekeken over de jaren  2006 tot 2016 en over de afgelopen 12 maanden. Verder wilden de onderzoekers nader bekijken of gebruik van elektronische sigaretten van afgelopen 12 maanden van invloed is op  het aantal stoppogingen en de effectiviteit van stoppen met roken op populatieniveau.

  Hiervoor gebruikten de onderzoekers gegevens van 25- tot 44-jarigen uit de National Health Interview Survey (NHIS) van 2006 tot 2016 (N = 26.354) en het supplement voor tabaksgebruik van de huidige bevolkingsenquête (TUS-CPS) in 2006-2007, 2010-2011 en 2014-2015 (N = 33.627). Gegevens over het gebruik van e-sigaretten waren beschikbaar in de NHIS- en 2014-2015 TUS-CPS-onderzoeken van 2014-2016.

  Rokers die E-sigaretten gebruikten, hadden in de afgelopen 12 maanden 65% meer kans om te stoppen met roken dan rokers die geen E-sigaretten gebruikten. De volgende grafiek toont de dramatisch hogere aantallen met roken gestopte rokers tijdens de periode 2014-2016 bij degenen die E-sigaretten gebruikten in vergelijking met degenen die dat niet deden.

  VS-onderzoek-2018-effectief-stoppen-met-roken

  Het aantal gestopte rokers was aanzienlijk hoger bij dagelijkse rokers (die minder snel stoppen) dan mensen die minder vaak roken.

  De studie toonde ook aan dat sinds de E-sigaret in 2006 beschikbaar werd in de VS, de nationale stoppercentages gestaag zijn toegenomen, zoals de volgende grafiek laat zien. Niet alleen zijn stoppogingen nu frequenter, ze zijn ook meer succesvol. Dit heeft een substantieel effect op de voorkomen van roken in de hele bevolking.

  VS-onderzoek-2018-stoppen-roken-door-jaren-heen

  Conclusie

  Het huidige gebruik van e-sigaretten door (ex)rokers ging gepaard met verhoogde stoppogingen in de afgelopen 12 maanden en met succesvol stoppen met roken. De onderzoekers concludeerden dat de laatste maanden en jaren het aantal stoppogingen toegenomen is bij volwassenen van 25-44 jaar oud.

  Het gebruik van e-sigaretten in de afgelopen 12 maanden wordt geassocieerd met aanzienlijk hogere stoppogingen en gestopte rokers. Deze bevindingen bevestigen dat het gebruik van e-sigaretten bijdraagt ​​tot een vermindering van het gebruik van brandbare sigaretten onder (ex)rokers.

  Nawoord

  Dit is de grootste studie tot nu toe in de VS en het draagt bij aan het bewijs dat E-sigaret gebruik een effectief hulpmiddel is om te stoppen.

  In het bijzonder laat het zien wat er in de echte wereld gebeurt, waar rokers een scala aan stoppende hulpmiddelen hebben om uit te kiezen. De E-sigaret is een populaire en succesvolle stophulpmiddel en heeft een belangrijke invloed op de populatieresultaten. Het effect is groter dan alle andere methoden om te stoppen met roken die door rokers in de gemeenschap worden gebruikt.

  De E-sigaret is een persoonlijke keuze, die rokers maken. Gebruikers proberen verschillende soorten E-sigaretten uit, experimenteren met verschillende smaken en nicotinesterktes. Zij krijgen advies van E-sigaretwinkels en collega’s gebruikers en velen stoppen succesvol zonder hulp van een arts en zonder kosten voor het gezondheidszorgsysteem.

  Het bestuderen van E-sigaret gebruik in laboratoria en gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken is een kunstmatige constructie en weerspiegelt niet hoe de E-sigaret wordt gebruikt wordt in de echte wereld.

  Het onderzoek zelf bekijken 
  Oxford University Press, Nicotine & Tobacco Research journal
  Published – 10 October 2018 :
  E-cigarette Usage Is Associated With Increased Past-12-Month Quit Attempts and Successful Smoking Cessation in Two US Population–Based Surveys

   

© 2017 - 2021 E-Sigaret-Roermond-Center Officiële website | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.